ภาพกิจกรรม
การประชุมสานสัมพันธ์ครูผู้ปกครองนักเรียน และชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. กลุ่มบริหารการนักเรียนโรงเรียนปากพูน ได้กำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองนักเรียนและชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อตกลงชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอนตลอดจนวางแผนในการร่วมกันป้องกันแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆและส่งเสริมนักเรียนที่มีความประพฤติดีโดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ยากจน ตั้งใจเรียน ช่วยเหลืองานโรงเรียน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,17:31   อ่าน 202 ครั้ง